Mentaal Mediumschap

In 9 van de 10 gevallen hebben we het bij mediumschap over de mentale vorm daarvan. We hebben het dan over helderziendheid, helderhoren, helder weten, maar ook over situaties waarbij trance en overschaduwing centraal staat.

Al deze situaties hebben gemeen dat de communicatie met de spirituele wereld loopt via het bewustzijn van het medium. Zonder de tussenkomst van het bewustzijn van het medium is er geen communicatie mogelijk.

Om het in een paar woorden (en zeer grof) het proces samen te vatten. De persoon in de geestelijke wereld ‘spreekt’ tegen het onderbewustzijn van het medium. Het onderbewustzijn ‘vertaalt’ deze woorden naar het bewustzijn van het medium. Het medium vertaalt opnieuw hetgeen hij voelt of ziet aan de ontvanger.

Zoals je ziet, loopt deze communicatie over meerdere ‘schijven’. Bij een zuiver medium is dit geen probleem omdat de boodschap min of meer ongeschonden door zal komen. Echter, indien het medium de boodschap gaat beoordelen en aanpassen, dan tast dit de oorspronkelijke boodschap zeker aan. Niet moet worden vergeten dat deze boodschappen zeer subtiel zijn.

De communicatie met de spirituele wereld moet niet worden verward met ‘het lezen van aura’s of de persoonlijke energie van een persoon’. Dat heeft nl. niet veel met mediumschap te maken. Bij mediumschap gaat het echt om de communicatie tussen een medium en de spirituele wereld. Indien je de energie van iemand ‘leest’ dan is dat een 1 op 1 contact waarop de spirituele wereld geen invloed heeft. Het is dan het ‘medium’ zelf die actief is bij het interpreteren van hetgeen hij ziet of voelt. Dat kan uiteraard helemaal juist zijn, maar dit is geen mediumschap.

Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor hetgeen psychometrie wordt genoemd en waarbij de energie van een voorwerp of foto wordt gelezen. Ook dit is geen mediumschap.

Bron: Spiritflame