Mediumschap

Over mediumschap zijn boeken vol geschreven die een uitstekende basis vormen voor een diepgaande studie van dit onderwerp.

Wij volstaan op deze pagina met het uiteenzetten van een aantal basisbegrippen, zodat het voor de nieuwe onderzoeker gemakkelijk is te bepalen of deze zich prettig voelt met dit terrein.

De 7 principles liggen in Engeland aan de basis van het spiritualisme.

In het mediumschap wordt er een onderscheid gemaakt tussen het mentale mediumschap en het fysieke mediumschap.

Het mentale mediumschap betreft iedere vorm van mediumschap waarbij het bewustzijn van het medium een essentiële rol speelt in de wijze waarop de spirituele wereld zich kan manifesteren.

Bij het fysiek mediumschap gaat het niet om het bewustzijn van het medium, maar worden de lichaamseigen kenmerken van het medium door de spirituele wereld gebruikt om zich te manifesteren.

Tot slot is er nog een aparte categorie waarbij het niet gaat om het leveren van bewijs over het leven na de dood, maar waarbij genezing door middel van spirituele energie centraal staat.

In de subpagina’s gaan we nader op deze onderwerpen in.

Bron: Spiritflame